Udfældninger på facader kan fjernes

Murværk afrenset for Gips på facaden

Aarhus Universitet Brandskade

Sod og fastbrændte mærker fjernet med hedvand og kemi

Kulturarven

- Renses så skriften på væggen igen er tydelig

Alger og begroninger

Vi fjerner det med op til 150 graders varmt vand uden kemi

Afrensning af fritlagte søsten

Cementslør, saltpeter

- Miljørigtigt afrensning uden saltsyre

Organisk afrensning

- 70 % stærkere end citrussyre

Kemisk afrensning

Med bæredygtige produkter

Miljørens

- leverer miljøbevidst afrensning

Miljørens

- leverer bæredygtig afrensning

Afrensning beton

-Med hedvand

Indfarvet imprægnering

Facaderens, Fliserens, Imprægnering

Miljørens er specialister indenfor fjernelse af salpeter og cementrester på murværk der ikke må afsyres.
 
Brandskade på:
Aarhus Universitet
 
 
 
Kemisk afrensning 
 
  
 
Testafrensning på indfarvet
hvid beton
 
 
 

Specialister

 
Vi fjerner cementslør, forurening,
salpeter, algervækster, olie, m.m.
 
 
 
ALFA LAVAL ÅLBORG
Afrenset for cementslør og
imprægneret efterfølgende
 
 
HORZE Skanderborg
Renset med hedvand
 
 
 

Fliser afrenset og imprægneret

Få selvrensende fliser ved at imprægnere med fotokatalyse
 
SE VIDEOKLIP HER
AF AFRENSNING:
 
 
Fotokatalyse fungerer ved at solens UV stråler omdanner
alger og forurening til ren luft
 
 
 
 
 
 
 
MILJØRENS | Banegårdsvej 19A, 8660 Skanderborg  | Tlf.: +45 30 86 47 30 | kontakt@miljorens.dk